3 tips om effectief teksten te schrijven voor scherm

Eva-blog-effectief-schrijven

BLOG – Afgelopen donderdag 24 november had SCHAAL+ het voorrecht aanwezig te zijn bij het evenement Digital Marketing & Social Strategy in 1 Day. Voor mij als SCHAAL+’er was dit evenement een unieke kans nog meer kennis op te doen over digitale marketing. Bij mijn huidige opdrachtgever houd ik mij voornamelijk bezig met content, dus de workshop ‘Teksten die helpen bij betere conversie’ lag precies in mijn straatje. Ik heb me drie kwartier lang kostelijk vermaakt. De workshop werd gegeven door Wim van der Mark van IDMK Trainingen. Deze meneer heeft mij niet alleen nuttige kennis bijgebracht, maar het effectief schrijven ook door weten te trekken in zijn manier van presenteren. Petje af hiervoor. Van der Mark kaartte aan dat we als lezer meer dan ooit tevoren overspoeld worden met tekst. Daarbij wordt veel tekst op scherm getoond. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat lezers meer eisen aan teksten zijn gaan stellen en sneller afhaken wanneer een tekst niet leesbaar is. Hoe kunnen we dit als schrijvers ondervangen? Hierbij deel ik graag een aantal van Van der Marks leerpunten.

  1. Lezen is vragen stellen, schrijven is vragen beantwoorden

Uit onderzoek blijkt dat lezers onbewust vragen stellen aan een tekst. Wanneer vragen onbeantwoord blijven, of niet op de juiste plek beantwoord worden, haken lezers af. Als schrijver kun je dit voorkomen. Denk tijdens het schrijven van een tekst na over de mogelijke vragen die bij de lezer opdoemen en beantwoord deze vragen gelijk in je tekst. Op deze manier is de kans groter dat de lezer het einde van je tekst bereikt en de actie onderneemt die jij in je tekst voorstelt.

  1. Het gebruik van schrijftaal is niet effectief

Mark: “Mensen vertellen mij soms dat hun klanten advocaten zijn en zij daarom moeilijke woorden wel móéten gebruiken. Nou, ik fiets met twee advocaten en ik heb hen nog nooit ‘jegens’ horen zeggen”. De overheid en gemeentes hebben er al een regel van gemaakt, maar beter zou elke schrijver voor scherm zich eraan houden: schrijven op taalniveau B1. Dit taalniveau houdt onder andere in dat schrijvers eenvoudige woorden gebruiken die iedereen kent. Dus geen jargon of oubollige woorden als ‘jegens’.

Overheden hanteren B1 teksten zodat elke burger van elk niveau hun informatie kan begrijpen. Het blijkt echter dat hoogopgeleiden ook liever simpele teksten lezen. Doordat hoogopgeleiden teksten sneller kunnen lezen ervaren zij een hoger leescomfort. Een hoog leescomfort draagt weer bij aan de customer experience en de conversie.

  1. De vorm van je tekst draagt bij aan de interpretatie van je boodschap

Hoe je tekst eruitziet heeft invloed op hoe de lezer de boodschap van de tekst ervaart. Lezers ervaren een tekst die er simpel uitziet bijvoorbeeld als meer betrouwbaar. Wanneer je te veel woorden voor

een boodschap van betrouwbaarheid gebruikt, heb je blijkbaar iets te verbergen. Hetzelfde geldt voor teksten die uitleg geven. Wanneer je veel woorden voor bijvoorbeeld een gebruiksaanwijzing gebruikt, denken lezers onbewust dat het product moeilijk is om te gebruiken. Denk dus tijdens het schrijven van je tekst na over of de vorm van je tekst pas bij je boodschap. Wanneer deze overeenkomen, draagt dit bij aan de conversie.

Eva Haaijer

Digital Talent bij SCHAAL+ | LinkedIn