Bootcamp digital design voor Olisto

aan de slag bij olisto

BLOG – Woensdag 18 april 2018 heeft het SCHAAL+ digital design team zich in een bootcamp gebogen over een business-vraagstuk voor Olisto in Amsterdam. Olisto is een zg. ‘lifehacking’ platform, waarmee je allerlei dingen kunt automatiseren door verschillende diensten en slimme apparaten met regels aan elkaar te koppelen, zoals bijvoorbeeld: “Als ik niet meer thuis ben, zet dan mijn Toon thermostaat een tandje lager.” Bij SCHAAL+ geloven we in dit soort vernieuwende diensten, die merken nieuwe mogelijkheden geeft om hun doelgroepen te bereiken. We experimenteren graag met deze nieuwe technologieën, zodat onze digitale talenten deze nieuwe inzichten kunnen inzetten in hun team bij onze opdrachtgevers.

De waarde voor onze opdrachtgevers

Het vraagstuk waar we in deze bootcamp aan hebben gewerkt is voor SCHAAL+ juist interessant, omdat het ging over de relatie tussen de kanaalpartners van Olisto en hun doelgroepen. Veel van de opdrachtgevers waar onze talenten werken, zijn potentiële Olisto kanaalpartners en daarom vonden we dit een zeer waardevolle bootcamp in ons programma.

Hoe we te werk zijn gegaan

Het is uiteraard een lastige opgave om in één dag tot een relevant en concreet resultaat (prototype) te komen. We zijn de dag begonnen met een briefing van het business vraagstuk door Olisto. Zeker als je werkt aan het ontwerp voor een vernieuwend platform als Olisto, is het belangrijk eerst stil te staan bij de business doelen om ervoor te zorgen dat de bootcamp een voor Olisto relevante oplossing oplevert.

Vervolgens hebben we een journey ontwikkeld voor de doelgroep in het vraagstuk. Als user-centered ontwerpers hebben we moeten constateren dat we hierbij vele aannames moesten doen, vooral omdat het hier een ‘enterprise experience’ betrof, dus een doelgroep die aan het werk is. De eendaagse bootcamp was echter te kort om exploratief doelgroeponderzoek te doen.

Wat we hebben gemaakt

Evengoed bleek onze analyse zeer waardevol. Het leverde een fasering op van de workflow die we goed konden toepassen in de gebruikersflow en navigatie van het interface. Daarnaast leverde onze analyse ook vele inzichten op voor Olisto, waarmee zij met hun kanaalpartners aan de slag kunnen. En tenslotte konden we het eindresultaat van de bootcamp specifieker maken met onze analyse.

aan de slag bij olisto

Rond het middaguur zijn we onze inzichten gaan vertalen naar flow, schermen en functionaliteiten. We hebben de schermen uitgewerkt in Figma, een prototypingtool dat ons in staat stelde om tegelijkertijd aan hetzelfde prototype te werken. Dit bleek een succesvolle aanpak: de taakverdeling hoefde niet steeds afgestemd te worden en consistentie ontstond vanzelf, omdat alle interface elementen onmiddellijk werden gedeeld. In voorgaande bootcamps werkten we veelal parallel aan verschillende varianten voor dezelfde oplossing; nu konden we als team gezamenlijk werken naar een relevante oplossing voor Olisto. Niet alleen hebben we dit als team ervaren als een prettiger werkwijze, we zijn ervan overtuigd dat dit het resultaat ook ten goede is gekomen. Beter een enkel goed gericht schot, dan een schot hagel.

Ons resultaat

Na onze presentatie aan het einde van de dag was ook Olisto enthousiast met dit resultaat. Tom Meijeraan, verantwoordelijk voor business development bij Olisto, zelfs zo enthousiast, dat hij komende weken onze ideeën en prototype zal gaan valideren bij verschillende van de (potentiële) kanaalpartners. Een zeer concreet business resultaat voor Olisto.

Onze digitale talenten zullen de inzichten en concepten rond het Olisto- en andere lifehacking platformen de komende tijd meenemen naar de teams bij onze opdrachtgevers. Een zeer concreet business resultaat voor onze opdrachtgevers.

Ons team Hans Kemp

Hans Kemp

Programma directeur digital design SCHAAL+