De 4 belangrijkste ingrediënten voor een productief team

teamwork

BLOG – Na ruim een jaar SCHAAL+ heb ik in verschillende teams mogen werken. Voor super vette start-ups, kleine projecten, maar natuurlijk ook bij Centraal Beheer en PGGM. Naar aanleiding van onze training van Ellen Coopmans (van ‘De Droomfabriek’) stelde ik mezelf de vraag: wat zijn voor mij de belangrijkste ingrediënten om te presteren en mijzelf op m’n plek te voelen? En hoe wordt een productief team gevormd?

Kwetsbaarheid & vertrouwen

Voor mij persoonlijk is kwetsbaarheid het allerbelangrijkste. Met kwetsbaarheid bedoel ik vooral het delen van persoonlijke verhalen, toegeven van fouten en het vragen van hulp als je iets niet weet. Uit mijn eigen ervaring vallen mensen van een soort voetstuk af zodra ze iets persoonlijks vertellen of feedback vragen. Als iedereen in het team zich kwetsbaar durft op te stellen, moet er wel een bepaald niveau van vertrouwen zijn. Als gevolg van veel vertrouwen durf je als persoon én als team risico’s en verantwoordelijkheid te nemen, wat naar alle waarschijnlijkheid positief uitpakt op de prestaties.

Richting & doel

Daarnaast is het hebben van een doel voor mij van cruciaal belang. Als team heb ik een enorme drang om te weten wat we aan het doen zijn. Waar zijn we mee bezig en waarom? Idealiter wordt dit in kaart gebracht en meetbaar gemaakt, zodat je altijd kan bijsturen en weet hoe goed of slecht je team presteert. Ook heb ik ontdekt dat het voor mij persoonlijk heel belangrijk is om te weten waar een organisatie alles voor doet. De zogenaamde “why, how and what” van Simon Sinek geeft een gevoelsmatige richting voor waarom je als team en als organisatie bestaat.

Structuur & processen

De bedrijfsstructuur is voor iedereen helder en iedereen kent de processen en de procedures om dingen gedaan te krijgen. Zowel binnen de organisatie als binnen het team. Een cruciaal element is dat iedereen een duidelijk toegewezen rol heeft. Dit komt vaak genoeg voor, maar het grote verschil zit hem vooral in de acceptatie en vertrouwen van de andere teamgenoten. De rest van het team moet accepteren en vertrouwen dat iedereen zijn rol goed uitvoert en dat hij of zij ook daadwerkelijk de specialist is. Je teamgenoten zijn op deze manier ook makkelijker aan te spreken op hun verantwoordelijkheden.

Gezelligheid & sfeer

Maar wat het meest belangrijk is voor mij? Dat zijn de mensen in mijn team. Ik denk dat elk soort werk draaglijk is, mits je het uitvoert met een groep leuke mensen. Dat zorgt er toch voor dat je met plezier naar je werk gaat. Voor mij geldt zelfs dat een goede sfeer zorgt voor een veel hogere productiviteit.
Ook qua creativiteit is het belangrijk dat mensen op hun gemak zijn bij elkaar. Veel ideeën worden bedolven onder gevoelens van “het zal wel een stom idee zijn” of “straks denken ze dat ik een idioot ben”. Bij een groep mensen waar je je op je gemakt voelt, is je ‘creative confidence’ hoger en ben je minder bescheiden in het roepen van creatieve ideeën. Dat is natuurlijk top!

Hoewel ik verschillende elementen kan erkennen in alle verschillende teams waarin ik gewerkt heb, ben ik het perfecte team voor mij nog niet tegengekomen. Als dat zo is, horen jullie van mij!

Digital Marketing Talent Jochem

Jochem Hövels

Digital Talent bij SCHAAL+ | LinkedIn