De kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in digital marketing & communication, waar staan we?

ment

“De kloof tussen hbo/wo en het bedrijfsleven is nog steeds aanwezig”

Deze stelling klopt gelukkig niet meer voor alle opleidingen, er zijn zeker instituten die de kloof aan het dichten zijn en openstaan voor veranderingen. Het merendeel blijft echter steken op algemeenheden. Wat betekent dit voor de kloof?

Het bedrijfsleven zoekt digital natives

Binnen kleinere en grotere ondernemingen neemt de inzet van digitale middelen alleen maar toe. Je kunt je eigenlijk geen cross mediastrategie voorstellen zonder een digitale component, zonder natuurlijk de offline media uit te sluiten. Binnen het bedrijfsleven zijn we als ondernemer, marketing directeur of marketing manager niet op zoek naar jonge mensen die ‘digitale algemeenheden’ op kunnen hoesten. Nee, ik ben dan als ondernemer op zoek naar mensen die daadwerkelijk snappen wat er met digitale middelen kan en hoe de machine aan de praat te krijgen is. Ik zoek mensen die ‘aan de knoppen’ kunnen zitten. Natuurlijk vanuit een cross mediaal strategisch kader.

De digitale ontwikkelingen

Als opleider meegaan in de digitale ontwikkelingen is natuurlijk complex. Je zit enerzijds als opleider aan een bepaald curriculum gebonden en anderzijds zie je de wereld om je heen in rap tempo veranderen. Door de vele toepassingen en ontwikkelingen ontstaat deze kloof tussen hbo/wo en het bedrijfsleven. Het resultaat: de young professional, de instromende collega, weet niet hoe iets werkt, maar kan er wel over praten en filosoferen.

Het aanstormende talent en de young professional

Natuurlijk hebben de jongere generaties het digitale DNA. Je bent als jongere steeds meer opgegroeid met de digitalisering en de daarbij behorende toepassingen. Wat echter vaak minder ontwikkeld is, is het toepassen van die digitale middelen in de praktijk van het bedrijfsleven, zoals:

 • Hoe zet je een campagne op?
 • Hoe ontwikkel je een dashboard?
 • Hoe zijn de journey, media en de persona/doelgroep met elkaar verweven?
 • Ontwikkel een cross media aanpak met social media als middelpunt
 • Genereer leads door inbound marketing


Let op je eigen toekomst: als young professional en als ondernemer

 • Tips voor de young professional:
  • Vergaar kennis die direct toepasbaar is
  • Zorg dat je de theorie achter de knoppen mag uitvoeren
  • Ontwikkel jezelf in de praktijk
  • Zoek een werkomgeving waarin je een coach hebt
  • Denk ook aan je persoonlijke ontwikkeling en ontspanning
  • Houd er rekening mee dat je niet je leven lang bij één werkgever blijft
  • Zorg dat je ervaringen op mag doen
 • Tips voor ondernemers, HR en managers:
  • Let op directe inzetbaarheid van jouw young professionals
  • Is de meest actuele kennis ook toepasbaar?
  • Bied coaching die hen verder helpt, maak daar tijd voor
  • Geef hen de mogelijkheid te ontspannen
  • Zorg voor opleidingsmogelijkheden, inhoud en persoonlijke ontwikkeling


Conclusie

Wanneer enerzijds de young professionals letten op de ontwikkelingen en realistisch zijn ten opzichte van het eigen werk, en anderzijds de werkgever zorgt voor dynamiek, maar zeker ook coaching en begeleiding, dan komt het goed. De kloof moeten we namelijk zelf dichten, niet de opleidingen. Ervaar jij als young professional deze kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt? Dan is ons Digital Marketing Traineeship of ons Digital Communication Traineeship zeker wat voor jou!

Ment Kuiper

Ment Kuiper is Manager Programma’s en Trainingen bij SCHAAL+ en als zodanig verantwoordelijk voor het dichten van de kloof door het werven van young professionals, hen op te leiden en te coachen en te zorgen voor een goede werkplek