Digitale versnelling voor gemeente Utrecht

blog gemeente Utrecht

BLOG | Samenwerken in (interdisciplinaire) teams brengt uitdagingen met zich mee. Hoe vaak wens je als team niet dat je even uit je eigen hoofd zou kunnen stappen en met een frisse blik naar jouw vraagstuk zou kunnen kijken? Afgelopen vrijdag mochten onze digital young marketing- en communicatieprofessionals hun meerwaarde laten zien tijdens een bootcamp voor de gemeente Utrecht. Na een interactieve dag vol inspiratie adviseerden zij de gemeente Utrecht over een digitaal vraagstuk en hielpen de gemeente zo digitaal versnellen!

Het vraagstuk van de opdrachtgever
Aan het begin van een bootcamp krijgt de opdrachtgever het woord. Het eerste uur nemen zij de digital young professionals mee in hun organisatie, het team, de vraagstelling en belangrijke randvoorwaarden. Het bezoekende team van Gemeente Utrecht werkt aan een mooi project waarbij zij werkzoekenden en starters op de arbeidsmarkt aan een passende baan helpen, met de focus op instroom voor de bouwsector. Aan de young professionals de taak om adviezen te geven voor het optimaliseren van de werkwijze.

Richting kiezen en toetsen
Na de probleemstelling barst het geweld los. In twee groepen buigen de digital young professionals zich over het probleem en sparren zij over de eerste richtingen voor een oplossing. Om er zeker van de te zijn dat zij met een gewenst product terugkomen wordt deze richting onder begeleiding van een professionele moderator getoetst bij de klant.

Twee praktische adviezen, één doel
Vervolgens gaan de groepen echt aan het werk. Tijdens een intensieve middag werken zij aan een advies voor de klant, waarbij zij gebruikmaken van de resources die het programma hen biedt: masterclasses, klankbord bij andere professionals en uiteraard de energie en creativiteit die voortkomt uit de groepsdynamiek. Aan het einde van de dag presenteerden twee groepen een advies aan de klant.

Broedplaats voor creativiteit
Het doel van de bootcamps is vaak om handvatten te bieden waarmee een opdrachtgever in principe de volgende dag kan starten. Naast het advies aan het einde van de dag, blijken bootcamps in hun totaliteit voer voor inspirerende gesprekken en nieuwe zienswijzen. Ment Kuiper, programmadirecteur SCHAAL+: “Het is mooi om te zien dat de vragen die de young professionals stellen ook leiden tot dialoog binnen het team van de opdrachtgever. Zo’n frisse blik kan veel teweegbrengen!”

Enthousiast om ook digitaal te gaan versnellen?
Ook jij kunt de digital young professionals van SCHAAL+ inschakelen! De young professionals werken bij jou op locatie of op kantoor in Utrecht gedurende één dag aan een digital marketing, digital communicatie of digital design case. Iedere bootcamp wordt afgesloten met een advies in de vorm van een presentatie. Meer informatie over de mogelijkheden voor jou? We denken graag met je mee.

Neem contact met ons op >