Jouw organisatie en de digitale transitie

ment

BLOG – Wie heeft er tegenwoordig niet over? De digitale transitie. Ongetwijfeld gebruik je het woord zelf ook en wordt het met regelmaat tijdens vergaderingen en bijeenkomsten gebruikt. “We zitten als organisatie in een fase van digitale transitie”. Maar waar praten we dan eigenlijk over?

Digitale transitie

De digitale transitie is een voortdurend proces waarbij digitale mogelijkheden en toepassingen steeds meer een rol krijgen en hebben binnen de bedrijfsvoering. Op consumentenniveau zien we dan de introductie van de smarthomes, de toepassingen van Internet of Things in de huishoudingen en het gebruik van smart devices. Ook de overheid praat over digitale transitie en heeft het dan ook over de maatschappelijke transitie. Het is dus gericht op het aanpassen van onze werk- en leefomgeving aan de groei van de digitale mogelijkheden.

Jouw organisatie en de digitale transitie

Bedrijven die niet inspelen op de veranderingen zijn gedoemd uiteindelijk de boot te missen. Er zijn genoeg voorbeelden van “bedrijven uit de 19de eeuw die zonder aanpassing nu nog opereren”, die dan uiteindelijk het succes inleveren. Je moet als organisatie mee in de verandering en nadenken over het business model. Dat betekent dat een onderneming in een digitale transitie inspeelt op de veranderingen en er voor zorgt dat de mensen, processen en andere factoren in ondersteunen. Nadenken over het business model heeft impact op:

 • Mensen die marketingstrategie ontwikkelen en operationaliseren.
 • De financiële opbouw en fundament van een organisatie kan veranderen.
 • Het werven van mensen in functies wordt werven van mensen in rollen en die rollen veranderen weer snel.
 • Nieuwe processen en ander business model vraagt om andere beloningen en mensen, maar ook cultuur en onderlinge samenwerking.
 • De markt verandert, nieuwe spelers treden toe, de concurrentie verandert en er komen nieuwe verhoudingen.
 • De data die beschikbaar zijn en komen krijgen een grotere rol in de besluitvorming, het automatiseren van processen neemt toe.


Moeten we “digitale transitie” wel doen?

Het kost best veel tijd en geld. Het antwoord is simpel “ja”. Waarom? Omdat niets doen dus direct het verliezen is van de organisaties die wel transformeren. En omdat de klant en de behoeften van die klant veranderen. Ook de klant verandert namelijk onder invloed van de digitale invloeden en ontwikkelingen. Dat betekent dat er voor de klant:

 • Meer transparante mogelijkheden zijn, de markt is niet meer de winkel om de hoek of die accountmanager die elke week belt.
 • Behoefte is aan andere manier van inkopen doen, B2B en B2C.
 • De experience wordt de bepalende factor voor de besluitvorming van klanten.


De uitdaging voor jou

Je bent dus onderdeel van een organisatie die in transitie is, zeker als we stellen dat elk bedrijf dat wil overleven in transitie is. De uitdaging ligt hem in het samenbrengen van de data uit de processen naar het besluitvormingsproces. De eindsituatie geeft aan hoe je met het nieuwe business model daarop inspeelt.

 1. De klanten vormen natuurlijk het uitgangspunt voor de organisatie. Je denkt “van buiten naar binnen” in plaats van “van binnen naar buiten”.
 2. De producten en diensten vormen een uitvloeisel van het vaststellen van de toegevoegde waarde en de wijze waarop je daar als organisatie op gaat inspelen. Je ziet nu bijvoorbeeld dat veel organisaties van “productverkoper” naar “service verlener” verschuiven.
 3. De toegevoegde waarde die je levert bepaalt jouw rol op de markt voor de klant. De toegevoegde waarde herleid je op basis van klantinformatie en -inzichten.
 4. De processen die de organisatie ondersteunen moeten meer flexibel ingericht zijn dan de statische aanpak vanuit de huidige organisatie.
 5. De cultuur in je organisatie is mede bepalend voor je succes wanneer jouw mensen en jouw klanten een match hebben. Je krijgt namelijk de mensen en klanten die passen bij jouw organisatie.
 6. De interne organisatie, jouw mensen, moeten voortdurend op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken, veranderende wensen en behoeften in de competenties en de veranderende rollen vanuit de transitie.
 7. Het business model vormt de basis voor de wijze waarop de organisatie de toegevoegde waarde biedt aan de klant. Hiermee zie je ook steeds meer de samenhang in het model.
 8. De insights, bij elk touch point komt er data vrij, data leveren informatie op en dus ook de benodigde insights. Deze insights zorgen voor het beter in kunnen vullen van behoeften van klanten, producten en diensten en de toegevoegde waarde.

Conclusie

De digitale transitie, een continu proces van veranderingen, vraagt veel van de organisatie. Van alle acht genoemde punten in het Digitale Transitie Model moet de kennis en het inzicht aanwezig zijn. Daarnaast zijn alle punten onderhevig aan de voortdurende veranderingen.

Ment Kuiper

Programma- en innovatiemanager bij SCHAAL+