Nieuwe inzichten voor ANWB door SCHAAL+ bootcamp

ANWB bootcamp

NIEUWS – ANWB Verzekeren, één van de opdrachtgevers van het Digital Design programma, heeft aan het Digital Design team een business vraagstuk voorgelegd dat tijdens een intensieve bootcamp is uitgewerkt. In drie dagen heeft het team een oplossing uitgewerkt tot twee prototypes, wat vervolgens aan het service team van ANWB Verzekeren is gepresenteerd.

De uitdaging was om binnen ‘mijn omgeving’ van ANWB Verzekeren de persoonlijke informatie van klanten in de toekomst op een inzichtelijke wijze te presenteren en ordenen. Een goede oplossing hiervoor zal ANWB klanten beter in staat stellen om zaken af te handelen in deze online ‘mijn omgeving’.

Voor het concept dat we hebben ontwikkeld en uitgewerkt in twee versies, hebben we de gebruikscontext als uitgangspunt gekozen voor de indeling en navigatiestructuur. Hierdoor wordt het mogelijk keuzes te maken in wat wel en niet relevant is voor gebruikers. In het interactieontwerp van beide versies hebben we een gelaagdheid aangebracht, zodanig dat de op dat moment relevante informatie meer naar voren komt.

ANWB beschikt over een inmiddels goed ontwikkeld design system en daar wilden we dan ook gebruik van maken. Deze bootcamp was echter ook een exploratie naar nieuwe oplossingen. Vandaar dat we met onze beide prototypes hebben laten zien wat er mogelijk is binnen de lijntjes van het huidige design system en wat er mogelijk is als het design system – in de toekomst – verder is ontwikkeld.

Het service team ANWB Verzekeren was bijzonder enthousiast. Onze invulling van een user-centered aanpak van ‘mijn omgeving’ werd met goedkeuring ontvangen. Men begon direct te speculeren over de realiseerbaarheid van de verschillende functionaliteiten die we hadden ontwikkeld. Verschillende ideeën waren nu al uit te voeren, voor andere ideeën zouden ingrijpende (backend) veranderingen nodig zijn.

De volgende stap zal zijn om een aantal van de ideeën die relatief weinig inspanning kosten te gaan implementeren. Rogelio Nedd, de SCHAAL+ digital designer bij ANWB, gaat dit de komende tijd uitwerken samen met het service team ANWB Verzekeren. Een mooi voorbeeld van een SCHAAL+ digital design bootcamp die impact heeft bij onze opdrachtgever en leidt tot concrete verbeteringen voor de klanten van onze opdrachtgever.

Ben je benieuwd wie deel uitmaken van het digital design team? Bekijk dan de persoonlijke pagina’s van onze young professionals. Wil je meer weten over het SCHAAL+ digital design programma en wat het voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met programma directeur Hans.