Stevig in je schoenen staan met co-creatie

BLOG – Co-creatie; het proces waarbij bedrijven consumenten inschakelen om samen te werken aan de ontwikkeling van innovatieve ideeën, producten of diensten. Waarom zou je als bedrijf gebruik maken van co-creatie? In deze blog licht ik het concept kort toe en zullen de voordelen ervan doorschemeren.

Volgens een artikel in de Huffington Post werkt 70 procent van de bedrijven die allen een uitstekende customer experience leveren, samen met hun klanten om dit resultaat te bewerkstelligen. Deze bedrijven zijn tot de conclusie gekomen dat het niet het bedrijf zélf is dat bepaalt of een product slaagt in de markt, maar de consument. Hun diensten zijn via co-creatie volledig geoptimaliseerd voor hun afnemers. Uit dit artikel blijkt verder dat de input van de consument van onschatbare waarde kan zijn voor de producten en diensten die je in de desbetreffende markt probeert te positioneren.

Glashelder

Eén van Nederlands’ grootste verzekeraars; Interpolis heeft dit ook begrepen. Het bedrijf gelooft dat verzekeren ook op een andere manier kan. Zo hebben ze een initiatief opgezet waar ze slimme oplossingen bedenken voor de preventie van schade bij hun klanten op de gebieden van wonen, ondernemen en mobiliteit. Dit platform heeft de toepasselijke naam: het lab. De oplossingen die hier bedacht worden bedenken ze niet alleen. Interpolis streeft ernaar om deze verschillende producten en diensten samen met jou, andere klanten en hun eigen zakelijke relaties te bedenken. Ze willen dan ook iedereen oproepen eens een kijkje te komen nemen bij het lab. Op dit moment is er middels co-creatie al een product ontwikkeld én zijn er een aantal projecten gaande.

Hoewel het de bedrijven zijn die het proces van productinnovatie sturen, zijn het de klanten die aan het hoofd van de spreekwoordelijke tafel zitten en met de input komen. Het succes van een co-creatie project hangt af van de mate waarin een drietal beweegredenen aanwezig zijn. Co-creatie heeft een grotere kans van slagen wanneer verschillende partijen een gemeenschappelijk probleem aanpakken dat:

– Een zekere mate van urgentie heeft
– Interessant is voor stakeholders om op te lossen
– Stakeholders het gevoel hebben dat dit gemeenschappelijke probleem op te lossen is, maar hier niet in hun eentje uitkomen.

Iedereen heeft een expertise, aanpak of idee dat men op tafel brengt wat men vervolgens met zijn allen naar een hoger niveau van ontwikkeling probeert te tillen. Zoals het oude gezegde klinkt: “Samen staan we sterker”. Afhankelijk van het doel dat jouw bedrijf van het project voor ogen heeft, kan de benadering van co-creatie verschillen. Hieronder zal ik 4 invalshoeken toelichten:

Club of experts: Dit bedraagt een zeer specifieke uitdaging waarbij een bepaalde variëteit van expertises en out-of-the box ideeën nodig zijn. De kwaliteit van de input staat hier centraal. De stakeholders worden hier gekozen door middel van een grondige selectie.
Crowd of people: Ook wel bekend als “crowdsourcing”. Voor elke uitdaging is er daarbuiten vast en zeker een persoon die hiervoor een geniale oplossing heeft. De kwantiteit van input staat hier centraal.
Coalition of parties: In complexe situaties sluit je de handen ineen met andere, gelijkwaardige partijen (andere bedrijven) om ideeën en investeringen te delen. Technologische doorbraken gebeuren veelal wanneer meerdere grote spelers hun krachten bundelen.
Community of kindred spirits: Wanneer je iets wilt ontwikkelen wat als doel heeft een groot deel van, of de gehele samenleving te verbeteren, zal er een groep mensen met dezelfde doelen en interesses graag aan jouw project willen meewerken.

Co-creatie heeft tevens een positieve invloed op de klantbinding. Immers, samenwerken naar een gemeenschappelijk doel schept een band. Wanneer een groep consumenten veel positieve connotaties jegens jouw bedrijf heeft (en dit blijft hebben), bijvoorbeeld door het zien van of bijdragen aan dit soort initiatieven, is de kans groot dat ze jouw producten of diensten blijven afnemen. Wanneer deze positieve connotaties naar de achtergrond verdwijnen, zal de consument minder afnemen of zelfs vertrekken naar een concurrent.

Dus, wanneer ga jij de hulp van jouw klanten inschakelen?

Digital Marketing Talent Kevin Regtop

Kevin Regtop

Digital talent bij SCHAAL+ | linkedin.com