Usability testing uitgelegd aan de hand van 3 vragen

Usability test smartphones

BLOG – Als online marketeer is informatie ophalen bij de klant een van de belangrijkste dingen om te doen. Informatie over wat ze van jouw product of dienst vinden, maar ook over wat hun behoeftes en verwachtingen zijn. Je kunt deze input goed gebruiken om jouw producten of diensten aan te passen aan de wensen van de klant. Maar hoe kom je aan die relevante informatie? Door het inzetten van usability testing! In dit artikel leg ik je kort uit wat een usability test is, hoe deze uitgevoerd kan worden en wie je respondenten kunnen zijn. Lees je mee?

Wat is een usability test?

Met een usability test onderzoek je de gebruiksvriendelijkheid van bijvoorbeeld je nieuwe website, wizard of app. Bij dit type test draait het om het daadwerkelijke gedrag van de klant. Je vraagt daarbij niet wat jouw klant zou doen, maar je meet wat die klant daadwerkelijk dóét.

Het is een waardevolle methode, omdat er een gat zit tussen wat men zegt te gaan doen en wat men daadwerkelijk doet. Een klant kan in een interview/enquête bijvoorbeeld aangeven zo veel mogelijk opties te willen op de website. Maar uit zijn gedrag blijkt vervolgens dat al die opties voor verwarring, vertraging of irritaties lijden.

Overigens betekent dit niet dat interviews en enquêtes niet waardevol zijn. Ze zijn een goede methode om als basis te gebruiken voor bijvoorbeeld een nieuwe opbouw van jouw webshop. Of het inderdaad ook handig in gebruik is, test je vervolgens met een usability test.

Hoe voer je een usability test uit?

Niet iedere organisatie heeft de mogelijkheid om een eigen usability lab op te zetten. Voor kleinere bedrijven zijn er bureaus gespecialiseerd in usability testing. Bij Centraal Beheer, mijn vorige opdrachtgever via het Digital Marketing & Communicatie Traineeship van SCHAAL+, hadden we wel het geluk om over een eigen lab te beschikken: het pop-up lab.

Met dit lab konden we prototypes testen, op zowel desktop als mobiel. Vaak waren dit nieuwe templates voor product pagina’s of aanpassingen in funnels. Hierbij was het mogelijk om het gedrag op het scherm, eye tracking en wat er werd gezegd op te nemen.

Terwijl een respondent in de ene ruimte door het prototype heenliep en hardop zei wat hij deed en dacht, zat een deel van de collega’s in een andere ruimte mee te kijken. Op ieder moment dat de klant iets noemenswaardigs zei of deed, schreven we dit op stickies. Zo konden we real life belangrijke pijnpunten en successen van het prototype in kaart brengen. Doordat alles werd opgenomen was het alsnog mogelijk om dit later terug te kijken.

Wie zijn mijn respondenten?

Uit onderzoek is gebleken dat vijf respondenten voldoende is om een goede indruk te krijgen van de werking van jouw website, wizard of app. Als het je lukt om echte klanten uit te nodigen, is dat altijd een goed idee. Zij zijn immers je doelgroep. Kies daarbij voor een goede doorsnede van jouw klantenpakket. Stel jouw klanten zijn tussen de 25 en 64 jaar oud en voornamelijk man. Dan is het niet logisch om vier vrouwen van 30 en één man van 60 uit te nodigen.

Lukt het niet om eigen klanten uit te nodigen? Dan zijn er speciale bureaus die je kunt inschakelen bij het zoeken naar geschikte respondenten. Dit geldt overigens ook voor tests waarbij je juist niet wil dat bestaande klanten deelnemen. Bijvoorbeeld een test waarbij je je juist richt op het werven van nieuwe klanten.

Ben jij benieuwd of een usability test relevant is voor jouw probleemstelling? Of wil je meer weten over een goede uitvoer ervan? Neem dan gerust contact op via LinkedIn of mail naar ilse.visscher@schaalplusser.nl.

Digital Marketing Talent Ilse Visscher

Ilse Visscher

De vraag ‘waarom?’ is mij op het lijf geschreven. Ik stelde hem als kleuter en blijf hem de rest van mijn leven stellen. Alleen zo kom je achter de meest interessante feiten.