Privacybeleid SCHAAL+

Privacybeleid SCHAAL+

Ons privacybeleid is bijgewerkt op 15 mei 2018

Jouw privacy is belangrijk

Digitalisering heeft enorme impact op organisaties en hun business. Tegelijkertijd is het de sleutel tot succes. SCHAAL+ gelooft dat instroom van digital natives van doorslaggevend belang is voor de toekomstbestendigheid van organisaties.

Jong talent met passie voor digital ontwikkelen we tot digital marketeers en digital designers met de juiste competenties en vaardigheden. SCHAAL+ helpt organisaties bij de werving, selectie en integratie van deze talenten. We bieden toegang tot een netwerk van talentvolle young professionals met een frisse digitale blik en verzorgen ook de scholing en begeleiding om hen meteen op volle kracht mee te laten draaien in de organisatie. Zo wil SCHAAL+ de kloof dichten tussen deze digitale generatie en de arbeidsmarkt van vandaag.

Bij deze missie staat centraal dat we transparantie bieden in welke gegevens we over jou verzamelen, hoe deze gegevens worden gebruikt en met wie de gegevens worden gedeeld. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Schaal Plus BV en haar dochtermaatschappijen (hierna te noemen: ´SCHAAL+´), KVK-nummer 30194125, Pythagoraslaan 101, 3584 BB te Utrecht. SCHAAL+ is bereikbaar via info@schaalplus.nl.

1. Inleiding

De in onze database geregistreerde kandidaten delen hun professionele identiteit, hun werkervaring en hun kennis en zoeken carrièrekansen. Dit Privacybeleid is van toepassing wanneer je je hebt ingeschreven in onze database, bijvoorbeeld door te solliciteren op een vacature. We bieden onze kandidaten keuzes over de gegevens die we verzamelen en gebruiken zoals is beschreven in dit Privacybeleid en onze Cookieverklaring (linkje maken).

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In dit Privacybeleid laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze website gebruikt en/of je inschrijft bij SCHAAL+ en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken.

Je dient je ervan bewust te zijn dat SCHAAL+ niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. 

SCHAAL+ respecteert de privacy van alle sollicitanten, flexkrachten, kandidaten, werknemers, klanten, leveranciers en andere bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. SCHAAL+ handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de ‘AVG’) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door diensten van SCHAAL+ te gebruiken, dan wel door de website van SCHAAL+ te bezoeken verklaar je akkoord te gaan met dit Privacybeleid.

2. Welke gegevens verzamelen we?

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

Aanmelding en/of sollicitatie bij SCHAAL+

Bij inschrijving en/of sollicitatie registreren we onderstaande gegevens:

 • Naam, emailadres, telefoonnummer, link naar je LinkedIn profiel
 • Je curriculum vitae, welke je bij je sollicitatie uploadt naar onze website;
 • Je motivatie voor deelname aan het SCHAAL+ traineeship, welke je bij je sollicitatie uploadt naar onze website;
 • Eventuele gegevens die door jou zijn verstrekt tijdens een gesprek en waarvan aantekeningen worden bijgehouden;

Aan de slag voor SCHAAL+

Op het moment dat je bij SCHAAL+ gaat werken, gaat het om de volgende gegevens:

 • Naam, adres, emailadres, geboortedatum en -plaats, mobiele telefoonnummer, geslacht;
 • Nationaliteit, BSN-nummer, kopie van je paspoort of ID-bewijs; kopie van je hoogst genoten opleiding; eventuele referenties van ex-werkgevers;
 • Loonheffingsformulier;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie; diploma’s, personele documenten, kopie ID bewijs, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen, VAR verklaring;
 • Financiële gegevens als IBAN banknummer in verband met je salaris;
 • Daarnaast vragen sommige van onze opdrachtgevers nog aanvullende gegevens. Deze worden pas verstrekt na overleg met jou. Denk hierbij aan:
  • Verklaring omtrent gedrag
  • Toestemming verwerking persoonsgegevens
  • Verklaring gedragscode
  • Verklaring omtrent betrouwbaarheid
  • Eigen verklaring deskundigheid
  • Intentie verklaring bankierseed

Pasfoto/video

Indien je je cv uploadt met pasfoto (de pasfoto is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren en het delen van deze foto (online/offline).

Nieuwsbrief

Door je in te schrijven op onze maandelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van nieuwsberichten, evenementen, trainingen en ideeën over interessante onderwerpen uit jouw vakgebied. Je kunt je te allen tijde weer uitschrijven voor onze SCHAAL+ nieuwsbrief.

Minderjarigen

Minderjarigen, dat wil zeggen personen onder de achttien jaar, kunnen zich niet aanmelden.

3. Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Om de match tussen jouw profiel  en onze opdrachtgevers te optimaliseren;
 • Om sollicitaties in behandeling te kunnen nemen en aan de hand van bovenstaande gegevens contact met de betreffende persoon op te nemen;
 • Om je te benaderen voor commerciële aanbiedingen (zoals masterclasses), nieuwsbrieven en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je daarvoor hebt aangemeld;
 • Om je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen voor ons traineeship, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks en social media checks;
 • Om een werknemers- of personeelsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante (financiële) administratie uit te voeren;
 • Om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • Om ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;
 • Om voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • Als we een werknemers- of personeelsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving.
 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • Om onze websites, diensten en producten, te verbeteren.

Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn lees je verderop in dit Privacybeleid.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de aangevraagde diensten, voor de nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst en/of overeenkomst van opdracht, voor de administratieve verwerking van deze overeenkomsten en voor de nakoming van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties. Zo leveren wij gegevens aan de navolgende derden:

 • Dochterondernemingen van SCHAAL+;
 • Opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten, waarbij in elk geval het cv zal worden verstrekt;
 • Tussenpersonen die de administratie en de betalingen voor ons verzorgen;
 • Arbodienst, verzekeringsmaatschappijen die verzekeringen voor SCHAAL+ verzorgen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

4. Profilering en cookies

Wij maken gebruik van cookies om onze website goed te laten werken. Daarnaast maken we gebruik van cookies om je de best mogelijke ervaring te bieden, jou de mogelijkheid te geven om berichten vanaf onze website te delen via social media en om relevante content of vacatures te kunnen tonen op websites van anderen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van SCHAAL+ kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. Wil je meer weten over cookies en hoe je deze kan aan- of uitzetten? Lees dan onze cookieverklaring.

5. Beveiliging

Voor de registratie van kandidaten gebruikt SCHAAL+ een beveiligd protocol, https. De aldus verkregen gegevens worden opgeslagen in een adequaat beveiligde database die met internet is verbonden en adequaat is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door derden, zoals wijziging van gegevens. We werken met een gerenommeerde partij die onze hosting verzorgt en adequate  beveiliging van de gegevens verzekert.

6. Bewaartermijn gegevens

We zullen de gegevens nooit langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de services, voor zover wij een gerechtvaardigd belang hebben of als er een wettelijke verplichting daartoe geldt.

7. Jouw keuzes en rechten

Gegevensopslag

We bewaren je persoonlijke gegevens zolang jouw account bestaat of dit nodig is om je services te kunnen bieden. Dit omvat door jou verstrekte gegevens en gegevens die werden gegenereerd door of afgeleid uit communicatie met jou. Zelfs als je alleen gebruikmaakt van onze dienstverlening wanneer je om de zoveel jaar naar een nieuwe baan zoekt, bewaren we jouw gegevens en houden we jouw profiel open totdat jij besluit om jouw account te sluiten.

Recht op toegang tot en controle over jouw persoonlijke gegevens

We bieden keuzes ten aanzien van het verzamelen, gebruiken en delen van jouw gegevens, zoals het verwijderen of corrigeren van gegevens die je hebt opgenomen in jouw profiel.

Voor persoonlijke gegevens die we over jou hebben:

 • Gegevens verwijderen: je kunt ons vragen al jouw persoonlijke gegevens of slechts bepaalde gegevens te wissen of te verwijderen (bijv. als jij van mening bent dat deze niet meer nodig zijn om je onze dienstverlening te bieden).
 • Gegevens wijzigen of corrigeren: je kunt jouw persoonlijke gegevens wijzigen door ons in bepaalde gevallen (als er iets onjuist is) te vragen om jouw gegevens te wijzigen, bijwerken of herstellen.
 • Bezwaar maken, of het gebruik van gegevens beperken of verbieden: je kunt ons vragen om het gebruik van al jouw of sommige persoonlijke gegevens te stoppen of het gebruik te beperken (wanneer jouw persoonlijke gegevens onnauwkeurig zijn of onrechtmatig worden bewaard).
 • Recht op toegang en/of meenemen van je gegevens: je kunt ons vragen om een kopie van jouw persoonlijke gegevens en een kopie van jouw persoonlijke gegevens die machinaal leesbaar is.

Betrokkenen kunnen meer informatie lezen over hoe dergelijke verzoeken kunnen worden ingediend. Je kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder en zo jouw verzoek indienen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Overige belangrijke informatie

Gebruikersvoorwaarden

Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden staan apart omschreven in onze Gebruikersvoorwaarden (linkje maken). Deze voorwaarden zijn ook apart op onze website te vinden.

Aansprakelijkheid

Onze internetsite bevat links naar andere internetsites. SCHAAL+ is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden je aan om op te letten wanneer je onze internetsite verlaat en om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt.

9. Wijzigingen

SCHAAL+ behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Als we hierin wezenlijke wijzigingen aanbrengen, stellen we jou hiervan op de hoogte zodat je de kans hebt om de wijzigingen door te nemen voordat ze van kracht worden. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen, kun je dit te allen tijde aangeven via info@schaalplus.nl.

Als je gebruik blijft maken van de website nadat we een kennisgeving over onze wijzigingen in dit Privacybeleid hebben gepubliceerd of verzonden, zal het aangepaste Privacybeleid op dit gebruik van toepassing zijn.

10. Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan ons eigen Privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit Privacybeleid, kun je contact met ons opnemen: info@schaalplus.nl of bellen op nummer: 030-263 14 14.